L’Ajuntament de L’Hospitalet compra dues naus industrials al Sareb per dinamitzar el Districte Cultural L'H

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha comprat a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) dues naus industrials ubicades al polígon industrial de la carretera de Mig, per un import de 4,99 milions d’euros.

Es tracta d’immobles situats a dues terres industrials de 6.500 m² i 925 m², respectivament, ubicats entre els barris de Sant Josep i Bellvitge.

El maig de 2017 es va produir l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) per a l’ampliació d’usos en aquestes zones de qualificació urbanística industrial, amb la qual cosa es va crear la nova clau 22ac (nova zona d’activitat econòmica i de la indústria cultural). En l’actualitat, l’Ajuntament de L’Hospitalet preveu dedicar aquests terrenys a activitats culturals per dinamitzar el projecte del Districte Cultural L’H.

El Districte Cultural L’H és un projecte estratègic de ciutat que té la cultura com a motor de transformació i de creixement social i econòmic. Es tracta d’un espai en constant transformació, on treballen i conviuen creadors, emprenedors, artistes i ciutadans. La seva situació privilegiada dins l’àrea metropolitana i la disponibilitat d’espais singulars fan de L’Hospitalet i el seu Districte Cultural l’emplaçament ideal per arrelar qualsevol projecte de cultura i innovació social.