A-Place: Mapping

Els instituts Europa i Bellvitge i el Col·legi Pare Enric d’Ossó han participat en les activitats del programa “Teixint llocs (A Weaved Place)" que es porta a terme en el marc del projecte europeu A-Place, cofinançat per Europa Creativa, i coordinat per l’Escola d’Arquitectura La Salle.

Les activitats s’han fet de manera presencial, als centres educatius i a la plaça de la Cultura. Els professors de La Salle han explicat als alumnes els objectius de les activitats i l’alumnat ha identificat els llocs en l’espai públic on han tingut experiències positives, negatives o ambdues. Aquestes experiències estàn recollides en la web A-Place MAPPING

La participació en “Teixint llocs” està oberta a tothom, a títol invidual o o a través d’organitzacions socials, culturals o acadèmiques, en qualsevol nivell educatiu. Si voleu participar, podeu dirigir-vos a info@a-place.eu.

Més informació a la web https://www.a-place.eu/