Amar, Amar, la quarta intervenció artística d’Els col·leccionables del kiosk solitari

Rodrigue Mouche protagonitza una intervenció performativa amb la lectura de textos que rememoren la història de la seva família. És la quarta intervenció d’Els col·leccionables del kiosk solitari, una proposta de l'associació cultural Trama 34, en col·laboració amb el Districte Cultural de L'Hospitalet.

El quiosc es converteix en un contenidor d’històries del passat familiar de l’artista. Mitjançant la lectura de textos recopilats de petits relats personals, de familiars o d'amics i amigues, rememora records, micro-esdeveniments, que evoquen espais o recorreguts concrets. El joc infantil a la llar familiar, l'espera de l'autobús 456 en una parada a la ciutat de Rabat, o un moment d'introspecció a la muntanya, es barregen per traçar un viatge que travessa camins escabrosos, entre memòria personal i col·lectiva.

Amar Amar permet Mouchez investigar sobre la seva història personal en la qual la figura de l‘avi biològic, per part de la família paterna, li serveix per reflexionar sobre el construït de la memòria familiar i la transmissió de la història. Algerià resident a França al 1958, va ser rebutjat per la família de la seva àvia i conseqüentment expulsat del nucli familiar. Amb aquesta presència fantasmal en la família, relegada a la incertesa i foscor, l'artista explora com la història individual i col·lectiva estan en un continu estat de creació a través de la narració i la ficció i com li donem espai, com a individus, però també com a societat, a l'altre i per extensió al desconegut.

En la seva pràctica artística Mouchez treballa directament amb els elements que defineixen la vida quotidiana immediata reconfigurant en presències estranyes i estrangeres. La seva obra al·ludeix a lògiques clandestines, ambients domèstics i contextos populars, així com elements desconcertants i absurds per crear resistències narratives, objectes i espais híbrids que revelin el nostre món com a vulnerable i ambigu.

Rodrigue Mouche, 12 de desembre, a les 13 hores
Avinguda del Metro, Santa Eulàlia
Comissària Zaida Trallero